Lokacija

....Duilovo, Pazdigrad...


Majić ugostiteljska oprema se nalazi u Splitu, predio Pazdigrad. Za preciznije upute obratite nam se e-mailom ili nas nazovite na jedan od naših telefona/GSM-a.